Οι απαιτήσεις τα τελευταία χρόνια στους εργασιακούς χώρους θέτουν νέα δεδομένα στη μελέτη και εγκατάσταση καλωδιώσεων υπολογιστικών συστημάτων. Αναλαμβάνουμε να φέρουμε σε πέρας με τον καλύτερο τρόπο μια τέτοια εγκατάσταση έτσι ώστε να υποστηριχτούν με αξιοπιστία και ταχύτητα τα κάτωθι:

  • Δίκτυα υπολογιστών
  • Τηλεφωνικά κέντρα
  • Data - voice
  • Control room-rack