Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου με γρήγορη παράδοση και με αξιόπιστη εργασία.

Πάντα γίνεται και έλεγχος του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού συστήματος της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου για την πρόληψη προβλημάτων που τυχόν έχουν δημιουργηθεί απο την παλαιά ηλεκτρολογική εγκατάστα