Η εταιρία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία από το 2000 καθώς και άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό παρέχοντας ολοκληρωμένες ηλεκτρικές - ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για επαγγελματικούς χώρους με το κλειδί στο χέρι (μελέτη, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών) που αφορούν οιανδήποτε νέα κατασκευή ή ανακατασκευή ή ανακαίνιση ή εκσυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε είδους επαγγελματικού χώρου (εμπορικό κατάστημα, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κτίριο γραφείων, ξενοδοχείο, αποθήκη, super market, πολυκατάστημα, τραπεζικό κατάστημα, ιατρείο, αίθουσα συνάθροισης κοινού, κτίριο υγείας και πρόνοιας, γυμναστήριο κ.λ.π) .

Ειδικότερα προσφέρουμε:

  • Κατασκευή ασφαλών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύγχρονης ηλεκτρολογικής αντίληψης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Ποιοτική εργασία σε συνδυασμό με ταχύτητα στην παράδοση οιανδήποτε ηλεκτρολογικού έργου για επαγγελματικό κτίριο.
  • Ποιοτικά και εγγυημένα υλικά και εξοπλισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ HD 384.
  • Παροχή γραπτής εγγύησης υλικών και εργασίας.
  • Πλήρη τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες της (24 ώρες το 24ωρο) για οποιαδήποτε εργασία επισκευής, βλάβης, επέκτασης και έκδοσης πιστοποιητικού επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και πλήρης και άμεση τεχνική υποστήριξη και με άλλες ειδικότητες τεχνικών που πιθανόν απαιτηθούν (υδραυλικούς, ψυκτικούς, ηλεκτρονικούς κ.λ.π).